0
0 món được chọn
  Xem tất cả
  GÀ SỐT CÀ RI XẢ ỚT
  GÀ SỐT CÀ RI XẢ ỚT

  GÀ SỐT CÀ RI XẢ ỚT

  00 đ

  Gà sốt cà ri xả ớt
  Hotline 097 878 5500 Đặt bàn online